2.3.46 prātipadikārthaliṅgaparimāṇavacanamātre prathamā (945)