2.2.31 rājadantādiṣu param‌ (1055, 1056)


            (1056)